Jakie zadośćuczynienie za blizny i ubytki na twarzy? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 kwietnia 2020

_Nini_ / Pixabay

         Oszpecenie twarzy na skutek wypadku jest szczególnie uciążliwe nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również estetycznych. Blizny i ubytki na twarzy są mocno widoczne i stanowią trwały ślad wypadku. Nie bez powodu więc tabela oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania przewiduje w związku z tym możliwość ustalenia uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z pkt 19 a z uwagi na oszpecenie twarzy bez zaburzenia funkcji możliwe jest ustalenie uszczerbku na zdrowiu na poziomie od 1 do 10 % w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy, zgodnie z pkt 19 b za oszpecenie z miernymi zaburzeniami funkcji od 10 do 30 % w zależności od rozmiarów blizn i ubytków i stopnia zaburzeń funkcji, zgodnie z 19 c za oszpecenie połączone z dużymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków oraz stopnia zaburzeń funkcji od 30 do 60 %.

            Widać więc, że uszczerbek w związku z uszkodzeniem powłok twarzy może być ustalony w bardzo różnej wysokości, co skutkuje tym, że również zasądzona w związku z tym kwota zadośćuczynienia może być bardzo różna.

            Oszpecenie twarzy na skutek wypadku zdarza się dość często, sądy apelacji poznańskiej często więc rozpoznawały sprawy o zadośćuczynienie w związku z takim uszczerbkiem.

            Uszczerbek w postaci uszkodzenia powłok twarzy doznała przykładowo powódka w sprawie o sygn. akt I C 841/14 rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy w Turku. Powódka miała w tym przypadku szpecące blizny twarzy bez zaburzeń funkcji w związku z czym biegły ustalił uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5 %. Powódka otrzymała zadośćuczynienie w łącznej wysokości 75.000 zł (30.000 zł w postępowaniu likwidacyjnym, 45.000 zł zasądzone w wyroku z dnia 24 sierpnia 2016r. Wprawdzie powódka oprócz powyższego uszczerbku, miała stwierdzone również inne, ale sąd jako jedne z głównych kryteriów obok wysokości łącznego uszczerbku wziął pod uwagę, że powódka została na skutek wypadku trwale oszpecona.

             Sprawę poszkodowanego, u którego stwierdzono uszczerbek z pkt 19 b tabeli, rozpoznawał natomiast przykładowo Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt I C 3025/14). W wyroku z dnia 24 października 2016r. zasądził on na rzecz poszkodowanego 32.400 zł tytułem zadośćuczynienia (3.600 zł zostało wypłacone w postępowaniu likwidacyjnym). Biegły ustalił, że na zdrowiu powoda wystąpiło łącznie 20 % uszczerbku na zdrowiu – 15 % z pkt 19 b tabeli – z powodu rozległej bliny twarzy, szpecącej w stopniu znacznym z miernymi zaburzeniami funkcji lewego okaz oraz 5 % długotrwałego uszczerbku zgodnie z pkt 10 a tabeli z powodu przebytego wstrząśnienia mózgu i pourazowych bólów głowy. Sąd decydując o takiej wysokość zadośćuczynienia, również obok wysokości stwierdzonego uszczerbku, miał na uwadze to, że poszkodowany został znacznie oszpecony, co negatywnie wpływa na jego samoocenę i życie towarzyskie.

 

            Można więc dojść do wniosku, że zadośćuczynienie z powodu blizn i ubytków twarzy może być różnej wysokość. Prawdopodobne jest również to, że orzekając o zadośćuczynieniu sąd weźmie pod uwagę nie tylko wysokość stwierdzonego uszczerbku, ale również to, że poszkodowany został oszpecony, co może negatywnie wpływać na samopoczucie i samoocenę takiej osoby.