Jaki może być koszt przegranego procesu o zapłatę odszkodowania za skutki urazu skrętnego kręgosłupa- typu biczowego (whiplash)?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

22 kwietnia 2020

geralt / Pixabay

Jaki może być koszt przegranego procesu o zapłatę odszkodowania za skutki urazu skrętnego kręgosłupa- typu biczowego (whiplash)?

 

Tak jak już wcześniej pisałem, aby w sprawie związanej z dochodzeniem roszczenia za skutki urazu biczowego uzyskać godne i należne zadośćuczynienie koniecznym jest skierowanie sprawy do sądu.

Praktycznie wobec nieprzejednanej postawy zakładów ubezpieczeń prawie niemożliwym jest uzyskanie niezaniżonego odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń wykorzystują bowiem fakt, iż urazu skrętnego kręgosłupa szyjnego typu biczowego po prostu nie widać. Obrazowanie RTG i MRI nie wykazuje zmian pourazowych w tkankach miękkich, mimo iż uraz Whiplash rzeczywiści boli i wiążą się z nim poważne konsekwencje dla zdrowia.

Idąc do sądu nie tylko musimy ponieść określone koszty procesu z góry, ale także ryzykujemy poniesieniem kosztów przeciwnika w razie oddalenia powództwa.

Jakie to są więc koszty?

Zanim odpowiem i aby zbędnie nie straszyć odwołam się do statystyki.

Według  statystyk, do których dotarłem aż ( uwaga !!!!!!!) 96%, tak 96%! wszystkich spraw prowadzonych przez polskie sądy, a których przedmiotem jest roszczenie o zapłatę odszkodowania za skutki urazu smagnięcia biczem, kończy się wydaniem wyroku zasądzającego.

Co to oznacza dla osoby poszkodowanej? Oznacza to, że gdy rzeczywiście doszło do powstania urazu biczowego kręgosłupa w wyniku wypadku samochodowego to jest bardzo mała szansa aby sprawę w sądzie przegrać.

Ile wynosi zatem ryzyko pozywając ubezpieczyciela o zadośćuczynienie za dystorsję odcinka szyjnego kręgosłupa?

Odpowiadając krótko, od kilku do większych kilku tysięcy złotych.

Wyjaśniając, chcąc wytoczyć pozew o odszkodowanie za smagnięcie biczem trzeba uiścić wpis, ten wynosi  5%.

Jak łatwo obliczyć jeżeli przyjąć, że  należne odszkodowanie za uraz biczowy wynosi 10.000 zł , wówczas Skarb Państwa otrzyma od poszkodowanego 500 zł opłaty sądowej. Wyceniając smagnięcie biczem na 5.000 zł, wpis wyniesie 250 zł.

Dalej koniecznym jest sięgnięcie do wiedzy specjalnej biegłego co najmniej z dziedziny neurologii. Biegły neurolog, który oceni skutki dla zdrowia związane z urazem typu Whiplash, wystawi rachunek w granicach 1.000-2.000zł.

Być może broniący się rękoma i nogami ubezpieczyciel przed koniecznością zapłaty za uraz biczowy powoła biegłego z innej specjalności. Może to być biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków na okoliczność, czy siły wyzwolone podczas kolizji mogły spowodować powstanie urazu biczowego, ale również może być to  biegły z dziedziny ortopedii lub rehabilitacji.

Tutaj podobnie koszt za opinię będzie kształtować się w okolicy 1000-2000 zł

Wreszcie dochodzą także koszty pełnomocnika drugiej strony, którym może być adwokat lub radcy prawnego.

Koszty te mają charakter ryczałtowy. W sprawach o uraz biczowy zwykle wyniosą 1800 zł (sprawa o wartości przedmiotu sporu pomiędzy 5001 zł a 10.000zł), lub 3600 zł – sprawa między 10.000 a 50.000 zł.