Ile zadośćuczynienia za uszkodzenie powłoki czaszki? Analiza na podstawie wyroków sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 marca 2020

RENZOGRAPHICS / Pixabay

Ile zadośćuczynienia za uszkodzenie powłoki czaszki? Analiza na podstawie wyroków sądów apelacji poznańskiej

Sądy zarówno w Poznaniu, jak i w całej apelacji poznańskiej rozpoznają wiele spraw dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień związanych z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym przez poszkodowanych. Biegli w takich sprawach ustalają, czy u poszkodowanego doszło do trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jaki to uszczerbek i jaki procent uszczerbku na zdrowiu wystąpił. Rodzaje uszczerbków na zdrowiu wyszczególnione zostały w tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Wystąpienie uszczerbku i jego procent mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia, zasądzanego przez Sąd, dlatego ustalenia te są bardzo istotne.

Pierwszy punkt tabeli wskazuje na uszkodzenia powłok czaszki, bez uszkodzeń kostnych. Z tym uszczerbkiem wiąże się wystąpienie ran, czy blizn na skórze głowy, czy też utrata owłosienia. W przypadku uszkodzeń powłoki czaszki tabela wskazuje na możliwość ustalenia uszczerbku w przedziale od 5 do 10 procent (pkt 1a), w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp. W przypadku oskalpowania (pkt 1 b) uszczerbek na zdrowiu może być ustalony w wysokości 25 %.

Sądy apelacji poznańskiej zajmowały się orzekaniem zadośćuczynienia w związku z tym punktem tabeli.

 

Przykładowo Sąd Rejonowy w Turku w wyroku z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie o sygn. akt I C 841/14 ustalił, że u powódki w wyniku wypadku doszło do powstania licznych ran głowy i blizn, a także spowodował on u niej bóle głowy, wstrząśnienie mózgu, a także zespół cebrasteniczny pourazowy, za co biegły przyznał 5 % uszczerbku według pkt 1 a wykazu.  Uszczerbek ten był jednym z kilku, które stwierdzono u powódki, łączny uszczerbek na zdrowiu wyniósł 45 %, a sąd za właściwą kwotę zadośćuczynienia uznał 75.000 zł. W uzasadnieniu wskazał, że ustalając zadośćuczynienie, wziął pod uwagę wysokość uszczerbku na zdrowiu, kierując się tym, aby jeden procent uszczerbku odpowiadał kwocie 1.666 zł. W konsekwencji więc za uszkodzenie powłok czaszki, czyli punkt 1 a wykazu sąd przyznał zadośćuczynienie w wysokości 8330 zł. Przyjmując taką kwotę za procent uszczerbku maksymalna wysokość zadośćuczynienia z tego punktu wykazu mogłaby wynieść 16.600 zł.

Uszczerbek na zdrowiu polegający na uszkodzeniu powłok czaszki uznał również Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 19 października 2017r. w sprawie o sygn. akt  XII C 2444/15. W tej sprawie biegły uszczerbek w postaci uszkodzenia powłok czaszki ustalił na maksymalnym poziomie 10 % z uwagi na rozległe ściągające blizny w okolicy ciemieniowej prawej oraz czołowo-ciemieniowej lewej. W tym konkretnym przypadku, pomimo wystąpienia uszczerbku, sąd nie zasądził zadośćuczynienia z uwagi na to, że uznał, iż poszkodowany przyczynił się 100 % do wypadku, nie zapinając pasów. Jednak, gdyby nie było mowy o przyczynieniu, zadośćuczynienie z tytułu tego uszczerbku mogłoby wynieść 16.600 zł, przyjmując kwotę z powyższego wyroku.

Widać więc, że zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia powłok czaszki może być różnej wysokości, a jego wysokości decyduje przede wszystkim rozległość blizn.