Ile kosztuje rozwód? Opłaty sadowe i wynagrodzenie adwokata.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

15 lutego 2019

Nie sądzę aby pierwszym pytaniem jakie zadaje sobie osoba planująca rozwiązanie swojego małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu było pytanie o koszt przeprowadzenia tej procedury za pośrednictwem adwokata w sądzie. Rozwód jest na tyle nieprzyjemnym doświadczeniem w życiu człowieka, iż chyba najmniej istotna kwestią z nim związana jest kwestia opłat sądowych, czy wynagrodzenia adwokata.

Oczywiście jeżeli już nie widzimy szans na uratowanie naszego małżeństwa i przyszła pora na rozstanie i zerwanie także tej formalnej więzi jaka jest umowa małżeństwa to również i te  koszty maja znaczenie.

Koszty prowadzenia sprawy rozwodowej należy podzielić zasadniczo na dwie kategorię, są to:

koszt opłaty sądowej od pozwu o rozwód i ewentualnie inne koszty sądowe w toku procesu rozwodowego

i koszt wynagrodzenia radcy prawnego czy adwokata, który w naszym imieniu poprowadzi sprawę o rozwód.

Składając pozew o rozwód, w zasadzie jak i każdy inny pozew składany do sądu, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł,

Dochodząc orzeczenia rozwodu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu opłatę tę uiszczamy w kasie sadu lub na rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu: 84 1010 0055 1303 0030 3300 0001

Oplata od pozwu rozwodowego ma charakter stały. Dodać jedynie mogę, iż od czasu do czasu sugerowane są zmiany w zakresie nowelizacji ustawy o kosztach sądowych, co ma skutkować podniesieniem opłaty od pozwu o rozwód do kwoty 2000 zł ( taki projekt w ostatnim czasie proponowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jeśli strony zgodzą się na orzeczenie rozwodu na swój zgodny wniosek bez wskazywania, czy i która strona ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego, to wówczas sąd traktując takie orzeczenia jako swoistą ugodę zwróci powodowi połowę opłaty (300 PLN) zaś połowę, z pozostałej połowy (150 PLN) zasądzi na rzecz powoda od pozwanego małżonka.

Dodatkowo jeżeli w sprawie uczestniczy nasz pełnomocnik ( radca prawny, lub adwokat), to musimy ponieść koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa: 17 zł.

Jeżeli obok roszczenia o rozwód wraz z pozwem skierowalibyśmy także dodatkowe roszczenia o podział majątku wspólnego małżonków. ( Sąd rozwodowy ma także kompetencje do orzeczenia podziału majątku w wyroku rozwodowym), to opłata ta może ulec podwyższeniu.

Jeżeli wnoszący o rozwód domaga się ustalenia podziału majątku – wówczas opłata sądowa wynosi dodatkowe 1000 zł, gdyby jednak Strony były zgodne co do sposobu podziału majątku, to wspólny zgodny wniosek o podział majątku kosztuje dodatkowo jedynie 300 zł.

W toku sprawy o rozwód mogą wyniknąć także inne koszty jak:

zaliczki na koszty stawiennictwa świadków, koszty tłumaczeń dokumentacji obcojęzycznej ( gdy mamy do czynienia z rozwodem z czynnikiem zagranicznym), koszty ewentualnych biegłych ( np. psychiatry).

Niemniej jednak z naszego doświadczenia koszty te , może poza kosztami zaliczek na stawiennictwo świadków, pojawiają się rzadko.

Druga kategorią kosztów jakie musi ponieść osoba chcąca uzyskać wyrok rozwodowy, a jednocześnie planująca działać przez adwokata lub radcę prawnego jest koszt wynagrodzenie jego pełnomocnika.

Koszt zatrudnienia doświadczonego dobrego  adwokata, czy radcy prawnego jest w zasadzie regulowany przez umowę, która Klient zawiera z pełnomocnikiem. Nie ma przeszkód aby cenę za usługi adwokata negocjować, zwłaszcza, iż w zakresie usług adwokatów i radców prawnych w zakresie prowadzenia rozwodów konkurencja jest bardzo duża.

W każdym razie na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników.

Po pierwsze doświadczenie i renoma adwokata, radcy prawnego prowadzącego sprawę o rozwód. Wiadomo dobry, czy jak niektórzy wyszukują w sieci najlepszy adwokat od rozwodów swoje wynagrodzenie będzie widział w większej kwocie niż mniej doświadczona konkurencja.

Natomiast drugim istotnym czynnikiem jest charakter i poziom skomplikowania sprawy o rozwód.

Znaczenie na wysokość cenny jakiej zażąda od rozwodzącego się adwokat, radca prawny, czy kancelaria mają takie czynniki jak:

  • czy pozew o rozwód zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z winy małżonka lub bez winy;
  • czy pozew o rozwód zawiera wniosek o przeprowadzenie podziału majątku; no i oczywiście od wielkości i charakteru skomplikowania dzielonego majątku,
  • czy pozew o rozwód zawiera wniosek o eksmisje małżonka, lub uregulowanie zasad korzystania z wspólnego mieszkania,
  • czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, a jeżeli tak, to czy istnieje pomiędzy nimi spór co do wysokości należnych alimentów, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, ustalenie kontaktów z dziećmi, czy pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • znaczenie ma również ilość dowodów jakie mają zostać przeprowadzone w sprawie, a w szczególności ilość świadków jacy mają zostać przesłuchani,

 

Z naszego doświadczenia i analizy cen usług na prowadzenie postępowań w sprawach rozwodowych w Poznaniu i miastach okolicznych wynika, iż ceny te kształtują się następująco: ( W tym miejscu trzeba przypomnieć, iż kompetencje do orzekania rozwodu ma Sąd Okręgowy. Tak więc mieszkańcy Gniezna, Śremu, Wrześni, Szamotuł, Obornik także chcąc uzyskać rozwód muszą odwiedzić Sąd Okręgowy w Poznaniu.)

Sprawy o rozwód o niskim stopniu skomplikowania, np.: na zgodny wniosek bez orzekania o winie, brak dzieci lub brak konfliktu: tutaj w Poznaniu adwokat, radca prawny weźmie za poprowadzenie takiej sprawy około 1500 zł. Tak zwany dobry adwokat od sprawy rozwodowej pewnie i potrafi sobie policzyć 5000 zł, niemniej jednak jest to już decyzja Klienta.

Wyżej wskazana cena wzrasta wraz z każdym dodatkowym wnioskiem i stopniem komplikacji. Można spokojnie założyć, iż wskazana wyżej cena 1500 zł ulegnie podwojeniu, gdy mamy wykazywać winę małżonka. Potrojeniu, gdy obok winy jeszcze będziemy wiedli spór co do alimentów.

Spokojnie przy najbardziej skomplikowanych sprawach, gdzie w zasadzie sąd musi orzekać o wszystkich możliwych wnioskach wysokość wynagrodzenia adwokata za rozwód może sięgać i 10.000 zł, czy kilkunastu tysięcy i więcej u tak zwanych dobrych adwokatów od rozwodu.

Truizmem jest oczywiście stwierdzenie, iż decydując się na wybór konkretnego pełnomocnika powinniśmy kierować się tylko ceną. Dobry adwokat, czy radca prawny musi legitymować się doświadczeniem w prowadzeniu spraw rozwodowych, czy szerzej rodzinnych. Sprawa o rozwód to nie tylko kwestia interpretacji przepisów Kodeksu rodzinnego, ale przede wszystkim doświadczenie w radzeniu sobie z emocjami Klienta, a te są bardzo duże w tego rodzaju sprawach.

 

autor: radca prawny Bartosz Kowalak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań, Mickiewicza 18a/3