Polsk-Tyske sager

Hjem

Polsk-Tyske sager

VORES FIRMA SAMARBEJDER MED DEN TYSKE ADVOKAT SEMIR AL LAMI FRA BERLIN,

for at tilbyde vores klienter en rådgivning i sager, som vedrører både den polske og den tyske lovgivning.
Vi fokuserer i særdeleshed på de følgende områder:

Kompensation for ulykker i Tyskland

Under opholdet i Tyskland kan du blive udsat for en trafik- eller arbejdsulykke, som resulterer i en personlig skade eller ødelæggelse af ejendom. I det tilfælde vil du normalt søge kompensation fra et tysk forsikringsfirma eller den person som forårsagede ulykken.

Gældsindrivelse i Tyskland

Vores firma hjælper med at inddrive gæld fra upålidelige debitorer. Debitorer håber ofte på, at de juridiske og sproglige vanskeligheder vil afskrække deres kreditorer fra at inddrive gælden i Tyskland. Derfor er løsningen meget ofte at finde et advokatfirma, som også opererer i Tyskland. Hvis debitorerne ikke er villige til at betale gælden tilbage, vil vores firma tage de nødvendige skridt og repræsentere vores klienter foran retten og fogedretten i Tyskland.