Czy złe ustawienie zagłówków to powód do odmowy wypłaty odszkodowania za uraz smagnięcia biczem?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 listopada 2021

Czy możliwe jest aby Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na złe ustawienie zagłówków? Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Nie da się ukryć, że pytanie to ma charakter dość kontrowersyjny. W każdym razie jeżeli tylko na tej przesłance zakład ubezpieczeń oparłby swoją odmowę wypłaty odszkodowania, to w sposób oczywisty uznać należy, iż jest to decyzja błędna.

W zasadzie dając rację temu rozumowaniu należałoby uznać, iż to nie drugi uczestnik ruchu drogowego, który spowodował wypadek ponosi winę, lecz winnym powstałego urazu na zdrowiu u osoby poszkodowanej jest ona sama.

Nawet gdyby rozważać tę sytuacje na gruncie przyczynienia się do wypadku, którego to stwierdzenie mogłoby powodować zmniejszenie należnej osobie poszkodowanej kwoty, to
i tak w żaden sposób nie można mówić, o tym, iż fakt złego zamontowania zagłówków lub w ogóle ich brak może stanowić przesłankę przyczynienia się.

O ile jeszcze w sytuacji analogicznej, czyli braku założenia opon zimowych na np. zimowy wypad w góry, można stwierdzić, iż ze strony poszkodowanego mogło dojść do zaniedbań, co do których mógł się spodziewać konsekwencji, to samo pojęcie urazu biczowego jest pojęciem dla ogółu obywateli, którzy nie uczestniczyli jeszcze w wypadku, w żaden sposób pojęciem znanym.

Tym bardziej trudno byłoby uznać, iż kierowcy, użytkownicy pojazdów, w ogóle mają wiedzę na temat tego jak należy ustawiać zagłówek i w jakim celu.

Nikt takiej wiedzy nie upowszechnia. Tym samym o ile taka rzeczywiście była treść decyzji ubezpieczyciela, to trzeba ja uznać za całkowicie błędna.