Czy sprawie o odszkodowanie za uraz biczowy lepszy jest biegły z dziedziny ortopedii czy neurologii?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

19 marca 2020

whitesession / Pixabay

Czy sprawie o odszkodowanie za uraz biczowy lepszy jest biegły z dziedziny ortopedii czy neurologii?

Poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem jest powstanie
u niego uszczerbku na zdrowiu w postaci urazu skrętnego kręgosłupa typu biczowego ( whiplash, WAD) w zasadzie nie ma praktycznie szans na uzyskanie godnego zadośćuczynienia bez interwencji Sądu.

Obecna polityka zakładów ubezpieczeń obrała za cel raczej kwestionowanie istnienia tego rodzaju urazów i tym samym dążenia do wydawania decyzji odmownych, bądź przyznających odszkodowanie w rażąco niskich kwotach.

Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku, jak już o tym wspomniano, jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Konieczne jednak będzie udowodnieni swoich racji przed sądem.
W tym celu  poszkodowany musi powołać dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność powstania rozstroju zdrowia, związku pomiędzy doznanym urazem a kolizją, wysokości uszczerbku, jego konsekwencji dla życia codziennego.

Należy mieć świadomość, że podstawę do wydania wyroku stanowi właśnie przeprowadzana w toku postępowania sądowego opinia biegłego który na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej leczenia osoby cierpiącej na zespół urazu biczowego
i przeprowadzonego wywiadu wydaje opinię na temat jej stanu zdrowia.

Często pojawia się jednak wątpliwość z jakiej dziedziny wybrać biegłego? Czy ma to być biegły z dziedziny ortopedii czy neurologii?

Nie ulega wątpliwości, iż każdy z tych biegłych ma właściwe kompetencje do wydania opinii. Uraz biczowy jest bowiem rozstrojem zdrowia dotykającym zarówno kręgosłup jak
i funkcjonujący wokół niego układ nerwowy.

Okolicznością pozwalającą zdecydować, którego biegłego wybrać jest kwestia czy urazowi biczowemu towarzyszą rzeczywiste zmiany w układzie kostnym kręgosłupa.

Jeśli nie ma takich zmian i dolegliwości z nimi powiązanych, tezę dowodową można ograniczyć jedynie do biegłego z dziedziny neurologii. Lekarze z  tej dziedziny nie zajmują się złamaniami układu kostnego, ale funkcjonowaniem nerwów. I chyba dla ich profesji łatwiejszym jest przyjęcie, iż w wyniku wypadku komunikacyjnego może dojść do urazu skrętnego kręgosłupa, który co prawda nie wykazuje żadnych złamań i przesunięć układu kostnego, ale jednocześnie powoduje stały uszczerbek na zdrowiu u osoby cierpiącej na Whiplash.

Jest to o tyle istotne, gdyż w przeciwieństwie do biegłych z dziedziny neurologii,  biegli ortopedzi w sytuacji, gdy badania obrazowe MR i RTG nie pokazują żadnych zmian w zakresie układu kostnego często ignorują uraz biczowy i wydają opinię, w której wskazują na zerowy uszczerbek na zdrowiu.