Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

25 marca 2019

Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód?

Ostatnio do naszej Kancelarii (oddziału w Poznaniu) zgłosił się klient z wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Był zaskoczony nie tylko tym, że jest już rozwiedziony ale także samą nazwą wyroku – „zaoczny”.

Wyrok zaoczny to wyrok wydany w sprawie, w której pozwany nie bierze wcale udziału (nie pojawia się na rozprawach/posiedzeniach, nie sporządza pism) lub bierze udział ale bierny (pozwany jest obecny, ale o nic nie wnosi, nie przedstawia swojego stanowiska).

Klient nie mógł uwierzyć, że w tak ważnej sprawie jak rozwód Sąd może wydać wyrok bez jego udziału.

Polskie prawo dopuszcza jednak taką możliwość. Zgodnie z art. 339 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.

W tym miejscu należy wyjaśnić pewną kwestię. „Nie stawienie się na posiedzenie albo rozprawę”, o którym mowa w tym przepisie, to nie stawienie mimo prawidłowego zawiadomienia pozwanego o sprawie.

Klient, który przyszedł do Kancelarii był zaskoczony bo nie otrzymał żadnej korespondencji z Sądu. Dopiero po chwili okazało się, że zmieniał adres zamieszkania (o czym nie wiedziała jego żona, dlatego podała do Sądu stary adres męża). Prawdopodobnie korespondencja została odebrana przez kogoś innego na starym adresie klienta i nie została mu przekazana.

Przepisy szczególne dotyczące rozwodu nie wyłączają możliwości wydania wyroku zaocznego. Jest to słuszne, w przeciwnym razie bowiem złośliwi małżonkowie celowo nie braliby udziału w sprawie i uniemożliwiali tym samym uzyskanie rozwodu.

autor: Joanna Janiak

Kancelaria Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań, Mickiewicza 18a/3