Czy można cofnąć pozew o rozwód? Rozważania adwokata.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

1 marca 2019

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

 

Sprawa o rozwód, to przede wszystkim emocje. Nie jest też tak, iż decydując się na wniesienie pozwu o rozwód nie dajemy małżonkowi jeszcze ostatniej szansy. Zdarza się, iż pozew rozwodowy ma na celu jedynie wstrząśnięcie małżonkiem, skłonienie go do wysiłku i pracy nad wspólnym związkiem. Często też nawet nie mając takiego celu, ten skutek pozew rozwodowy osiąga. Pozwany małżonek podejmuje starania i chce dalej wieść wspólne życie z żona, czy mężem.

Powiem szczerze, iż mnie osobiście cieszą takie sytuacje. Oczywiście prawnik, adwokat żyję z rozwodów, więc pewnie gdyby nie one to miałby mniej pracy, mniej dochodów, ale mimo wszystko  adwokat, rada prawny, czy nawet sędzia tez jest człowiekiem i raczej z sympatią traktuje sytuacje, w których rozwodu nie udało się przeprowadzić, gdyż strony dały sobie jeszcze jedna szansę.

Co się wówczas dzieje z powództwem.

Otóż Kodeks postepowania cywilnego w przypadku każdego pozwu, w tym i pozwu o rozwód daje możliwość cofnięcia roszczenia. Nie zawsze oczywiście jest ono możliwe.

 

I tak, stosownie do art. 203 kodeksu postępowania cywilnego każdy pozew może być cofnięty bez zgody pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Oznacza to, że do czasu rozpoczęcia rozprawy wystarczy, że powód złoży samo oświadczenie, iż cofa pozew o rozwód. Taki pozew nie wywoła żadnych skutków, a co więcej zostanie zwrócona opłata sadowa uiszczona przy jego wniesieniu

Na dalszym etapie postepowania pozew może być nadal cofnięty, ale tylko wówczas, gdy  pozwany wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu. Co więcej sprawa o rozwód jest o tyle specyficzna, iż rozwodu może domagać się także druga strona w odpowiedzi na pozew. Jeżeli zatem przed pierwsza rozprawą pozwany złożył odpowiedź na pozew, w której również wniósł o orzeczenie rozwodu, to cofnięcie pozwu o rozwód nie jest możliwe bez zgody pozwanego.

Ponadto Cofnięcie pozwu o rozwód podlega kontroli ze strony sądu. Sąd dokonuje oceny, czy cofnięcie pozwu nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo czy nie zmierza do obejścia prawa. ( Może być np. sytuacja, gdy powód jest zmuszony wbrew swej woli do złożenia takiego wniosku, gdyby sąd uzyskał taką wiedzę, to może na cofnięcie się nie zgodzić).

 

A co w sytuacji, gdy wyrok rozwodowy już zapadł, czy jest możliwe cofnięcie pozwu o rozwód po wyroku? Tak, o ile jeszcze nie doszło do jego się uprawomocnienia się, a więc także do czasy rozpoznania apelacji od wyroku rozwodowego.

Dodać należy, iż skutecznie cofnięty pozew o rozwód nie wywołuje żadnych skutków, jakie wiążą się z wytoczeniem powództwa, a sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Tym samym nie dojdzie do orzeczenia rozwodu.

 

autor: radca prawny Bartosz Kowalak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań, Mickiewicza 18a/3