Prawo ukraińskie

Strona główna Porady prawne Prawo ukraińskie
 • Czy zasadnym jest przyznanie obywatelowi Ukrainy mniejszego zadośćuczynienia?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Czy zasadnym jest przyznanie obywatelowi Ukrainy mniejszego zadośćuczynienia?

  Tak się złożyło, że współpracujemy z Panią adwokat Iryną Myzyną, w związku z czym nasza Kancelaria reprezentuje obywateli Ukrainy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wypadku w Polsce. W toku prowadzonych procesów, czy wcześniej jeszcze na etapie postępowania likwidacyjnego praktycznie zawsze ze strony ubezpieczyciela pojawia się zarzut, iż zadośćuczynienie dla obywatela Ukrainy powinno być mniejsze niż […]

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za wypadek dla obywatela Ukrainy nie powinno być niższe niż dla Polaka.

  Bartosz Kowalak

  30 maja 2019

  Zadośćuczynienie za wypadek dla obywatela Ukrainy nie powinno być niższe niż dla Polaka.

  Tak się złożyło, iż w współpracy z adwokatem ukraińskim w Polsce Panią adwokat Iryną Myzyną Kancelaria prowadzi wiele spraw, których stroną są obywatele Ukrainy. Wiele tych sprawa związanych jest także z dochodzeniem odszkodowania, czy zadośćuczynienia za wypadki, których ofiarami stają się przybywający, czy pracujący w Polsce Ukraińcy. Zakłady ubezpieczeń, którym przychodzi określać odszkodowanie należne poszkodowanym […]

  Czytaj więcej

 • Dziedzieczenie spadku na Ukrainie przez polskiego obywatela

  Bartosz Kowalak

  27 maja 2019

  Dziedzieczenie spadku na Ukrainie przez polskiego obywatela

    Wielu spośród obywateli Polski posiada dalszą lub bliższą rodzinę na Ukrainie. Czasem o jej istnieniu dowiadują się dopiero po śmierci członka rodziny zamieszkującego tereny sąsiedniej Ukrainy.  Stąd pojawia się wiele zasadnych pytań, m. in: czy Polak może dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie? Jak taki “proces” dziedziczenia wygląda? Czy trzeba spełnić jakieś szczególne przesłanki, aby […]

  Czytaj więcej

 • “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

  Bartosz Kowalak

  17 maja 2019

  “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

    Jak wynika z powszechnie dostępnych badań i statystyk uprowadzenia rodzicielskie są coraz częstszym zjawiskiem, mogącym nosić znamiona przestępstwa  z art. 211 Kodeksu Karnego. Wielu rodziców decyduje się na tak gwałtowny krok w przypadku rozstania się z małżonkiem, rozwodu czy niespodziewanej kłótni z partnerem. W ten sposób ograniczają drugiemu małżonkowi możliwość kontaktowania się z dzieckiem. […]

  Czytaj więcej

 • Podział majątku wspólnego małżonków – obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce

  Bartosz Kowalak

  7 maja 2019

  Podział majątku wspólnego małżonków – obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce

  Szacuje się, że w Polsce zamieszkuje na chwilę obecną około półtora miliona Ukraińców. Liczba ta ma się w przyszłości powiększać. Z tego względu pojawiają się pytania i kłopoty natury prawnej. Przebywające w Polsce ukraińskie małżeństwa czasem się rozwodzą, niekiedy rozstają. Pojawia się zatem kwestia podziału wspólnego majątku małżonków – obywateli Ukrainy zamieszkujących w Polsce. Jakie […]

  Czytaj więcej

 • Dopuszczalność surogacji w prawie ukraińskim – matka zastępcza z Ukrainy

  Bartosz Kowalak

  30 stycznia 2019

  Dopuszczalność surogacji w prawie ukraińskim – matka zastępcza z Ukrainy

  Dopuszczalność surogacji w prawie ukraińskim   Według danych WHO problem bezpłodności dotyka w chwili obecnej co piątą parę. Dla wielu małżeństw surogacja jest jedyną możliwością posiadania dziecka. Mimo, że wskazana metoda nie jest bardzo popularna, stała się ona przedmiotem wielu dyskusji nie tylko w środowisku lekarzy – ale co może dziwić również wśród prawników. Jedną […]

  Czytaj więcej

 • NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

  Bartosz Kowalak

  31 października 2018

  NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

  NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 6 lutego bieżącego roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła nową ustawę „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, która weszła w życie 17 czerwca tego roku. Wymieniona ustawa reguluje między innymi kwestie dotyczące zakładania oraz funkcjonowania sp. z o.o.  Ustawa wprowadza wiele nowych, oczekiwanych zmian, stanowi […]

  Czytaj więcej

 • Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Bartosz Kowalak

  15 października 2018

  Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Jak pewnie każdy z nas zaobserwował w ostatnich latach nastąpił lawinowy wzrost przyjazdu pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców na teren Polski. Szacuję się, że obecnie w kraju przebywa od 500 tys. do 2,5 mln Ukraińców, co stanowi do 6-7 % wszystkich mieszkańców Polski. Jest to rzesza ludzi, za którą co oczywiste pojawiły się problemy prawne, […]

  Czytaj więcej

 • Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Bartosz Kowalak

  9 października 2018

  Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim Przepisy polskiego kodeksu rodzinnego wprowadzają ogólną zasadę, obowiązku utrzymywania dziecka przez krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 kro). Artykuł 180 Ukraińskiego kodeksu rodzinnego stanowi zaś o obowiązku rodziców w zakresie utrzymania dziecka, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Powszechne jest jednak […]

  Czytaj więcej

 • KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 92 do 103 MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – prawo ukraińskie

  Bartosz Kowalak

  8 października 2018

  KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 92 do 103 MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – prawo ukraińskie

  Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]

  Czytaj więcej