Prawo ukraińskie

Strona główna Porady prawne Prawo ukraińskie
 • Czy zasadnym jest przyznanie obywatelowi Ukrainy mniejszego zadośćuczynienia?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Tak się złożyło, że współpracujemy z Panią adwokat Iryną Myzyną, w związku z czym nasza Kancelaria reprezentuje obywateli Ukrainy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wypadku w Polsce. W toku prowadzonych procesów, czy wcześniej jeszcze na etapie postępowania likwidacyjnego praktycznie zawsze ze strony ubezpieczyciela pojawia się zarzut, iż zadośćuczynienie dla obywatela Ukrainy powinno być mniejsze niż […]

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za wypadek dla obywatela Ukrainy nie powinno być niższe niż dla Polaka.

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Tak się złożyło, iż w współpracy z adwokatem ukraińskim w Polsce Panią adwokat Iryną Myzyną Kancelaria prowadzi wiele spraw, których stroną są obywatele Ukrainy. Wiele tych sprawa związanych jest także z dochodzeniem odszkodowania, czy zadośćuczynienia za wypadki, których ofiarami stają się przybywający, czy pracujący w Polsce Ukraińcy. Zakłady ubezpieczeń, którym przychodzi określać odszkodowanie należne poszkodowanym […]

  Czytaj więcej

 • Dziedzieczenie spadku na Ukrainie przez polskiego obywatela

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

    Wielu spośród obywateli Polski posiada dalszą lub bliższą rodzinę na Ukrainie. Czasem o jej istnieniu dowiadują się dopiero po śmierci członka rodziny zamieszkującego tereny sąsiedniej Ukrainy.  Stąd pojawia się wiele zasadnych pytań, m. in: czy Polak może dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie? Jak taki “proces” dziedziczenia wygląda? Czy trzeba spełnić jakieś szczególne przesłanki, aby […]

  Czytaj więcej

 • “Uprowadzenie dziecka” przez jednego z małżonków i co dalej?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

    Jak wynika z powszechnie dostępnych badań i statystyk uprowadzenia rodzicielskie są coraz częstszym zjawiskiem, mogącym nosić znamiona przestępstwa  z art. 211 Kodeksu Karnego. Wielu rodziców decyduje się na tak gwałtowny krok w przypadku rozstania się z małżonkiem, rozwodu czy niespodziewanej kłótni z partnerem. W ten sposób ograniczają drugiemu małżonkowi możliwość kontaktowania się z dzieckiem. […]

  Czytaj więcej

 • Podział majątku wspólnego małżonków – obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Szacuje się, że w Polsce zamieszkuje na chwilę obecną około półtora miliona Ukraińców. Liczba ta ma się w przyszłości powiększać. Z tego względu pojawiają się pytania i kłopoty natury prawnej. Przebywające w Polsce ukraińskie małżeństwa czasem się rozwodzą, niekiedy rozstają. Pojawia się zatem kwestia podziału wspólnego majątku małżonków – obywateli Ukrainy zamieszkujących w Polsce. Jakie […]

  Czytaj więcej

 • Dopuszczalność surogacji w prawie ukraińskim – matka zastępcza z Ukrainy

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Dopuszczalność surogacji w prawie ukraińskim   Według danych WHO problem bezpłodności dotyka w chwili obecnej co piątą parę. Dla wielu małżeństw surogacja jest jedyną możliwością posiadania dziecka. Mimo, że wskazana metoda nie jest bardzo popularna, stała się ona przedmiotem wielu dyskusji nie tylko w środowisku lekarzy – ale co może dziwić również wśród prawników. Jedną […]

  Czytaj więcej

 • NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 6 lutego bieżącego roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła nową ustawę „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, która weszła w życie 17 czerwca tego roku. Wymieniona ustawa reguluje między innymi kwestie dotyczące zakładania oraz funkcjonowania sp. z o.o.  Ustawa wprowadza wiele nowych, oczekiwanych zmian, stanowi […]

  Czytaj więcej

 • Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Jak pewnie każdy z nas zaobserwował w ostatnich latach nastąpił lawinowy wzrost przyjazdu pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców na teren Polski. Szacuję się, że obecnie w kraju przebywa od 500 tys. do 2,5 mln Ukraińców, co stanowi do 6-7 % wszystkich mieszkańców Polski. Jest to rzesza ludzi, za którą co oczywiste pojawiły się problemy prawne, […]

  Czytaj więcej

 • Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim Przepisy polskiego kodeksu rodzinnego wprowadzają ogólną zasadę, obowiązku utrzymywania dziecka przez krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 kro). Artykuł 180 Ukraińskiego kodeksu rodzinnego stanowi zaś o obowiązku rodziców w zakresie utrzymania dziecka, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Powszechne jest jednak […]

  Czytaj więcej

 • KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 92 do 103 MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – prawo ukraińskie

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2020

  Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]

  Czytaj więcej