Odszkodowania

 • Czy ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty myjni samochodowej?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Ciekawe zagadnienie padło z ust Klienta naszej Kancelarii w Poznaniu. Otóż Klient prowadzący warsztat po wykonanej usłudze naprawy uszkodzonego, w wyniku wypadku samochodu, odprowadza go na myjnię samochodową. Oczywistym jest, że w związku z tym ponosi koszt mycia pojazdu po wykonanej naprawiei często lakierowaniu. Do tej pory mimo, iż biznes prowadzi od wielu lat koszt […]

  Czytaj więcej

 • Czy śmierć powoda w sprawie o zadośćuczynienie wpływa na wysokość zasądzanego zadośćuczynienia?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Z obserwacji spraw prowadzonych w naszej Kancelarii w Poznaniu wynika, iż obecnie sprawy w sądzie trwają dwa razy dłużej niż jeszcze niedawno, co oznacza, iż zamiast roku mamy średnio dwa lata oczekiwania na wyrok. Nierzadko przy tym zdarza się sytuacja, że powód dochodzący przed sądem swoich roszczeń nie dożywa końca procesu. Warto w tym miejscu […]

  Czytaj więcej

 • Jak wyglądają zeznania pokrzywdzonego w sprawie o zadośćuczynienie za uraz biczowy – na przykładzie protokołu sądowego.

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych, a które chcą dochodzić swoich roszczeń z tytułu doznanego urazu biczowego, nazywanego inaczej dystorsją odcinka szyjnego kręgosłupa lub WAD, całej procedury od momentu wypadku do momentu prawomocnego zasądzenia wyrokiem odszkodowania. W tym miejscu chciałbym pokazać jak wygląda typowe przesłuchanie osoby poszkodowanej, na podstawie rzeczywistego […]

  Czytaj więcej

 • Dowód z opinii biegłego sądowego w toku sprawy o zapłatę zadośćuczynienia za skutki urazu kręgosłupa szyjnego typu smagnięcie biczem.

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Obok przesłuchania osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, która doznała uszczerbku na zdrowiu o charakterze urazu biczowego, zwanego też dystorsją kręgosłupa szyjnego czy też WAD i przesłuchania świadków, którzy obserwowali proces leczenia poszkodowanego czy jego zachowanie w toku rekonwalescencji, zasadniczym tak naprawdę  dowodem w toku postępowania o zapłatę odszkodowania jest dowód z opinii biegłych lekarzy. W […]

  Czytaj więcej

 • Czy sprawca wypadku obowiązany do zapłaty zadośćuczynienia lub nawiązki w postępowaniu karnym może żądać jej zwrotu od zakładu ubezpieczeń?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Konsekwencją kolizji drogowej poza zniszczeniem uczestniczących w tym zdarzeniu pojazdów, jest nierzadko również przyczynienie się sprawcy do zranienia, a nawet śmierci osób biorących w niej udział. To powoduje, iż  poza odpowiedzialnością o charakterze cywilnym kierowca może ponieść także odpowiedzialność  karną. Jednym z zasadniczych elementów wyroku są orzekane środki karne w postaci zadośćuczynienia lub nawiązki płaconej […]

  Czytaj więcej

 • Znaczenie protokołu powypadkowego dla sprawy o odszkodowanie

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Sporządzanie protokołu powypadkowego ma bardzo istotne znaczenie, gdy chcemy ubiegać się  o odszkodowanie w związku z wypadkiem w pracy. Jeśli nie będziemy go posiadali, wówczas nie będzie można ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ubezpieczyciela pracodawcy. Co jednak w sytuacji w  której zdarzenie będące przyczyną śmierci pracownika jest jednocześnie zdarzeniem będącym […]

  Czytaj więcej

 • Co w przypadku wypadku przy pracy na czarno?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Nie da się zaprzeczyć, że praca na czarno jest dosyć powszechna w Polsce. Statystycznie wskazuje się, że na chwilę obecną zatrudnionych nielegalnie jest nawet 26 % osób. Niemniej jednak, niezależnie od tego czy jesteśmy zatrudnieni legalnie czy nie, wypadek przy pracy może przydarzyć się każdemu. Pojawia się jednak pytanie, jak to ma się pod względem […]

  Czytaj więcej

 • Jak wygląda teza o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sprawie o odszkodowanie za smagnięcie biczem – na przykładzie rzeczywistej sprawy.

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Często osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, które chcą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu, zastanawiają się jak wygląda cała procedura od momentu wypadku do momentu prawomocnego zasądzenia wyrokiem zadośćuczynienia. W tym miejscu chciałbym pokazać jak wygląda typowa teza, którą sąd formułuje wysyłając akta do biegłego celem przeprowadzenia opinii. POSTANOWIENIE Dnia 6 grudnia 2017r. Sąd […]

  Czytaj więcej

 • Czy można wnieść o umorzenie regresu dochodzonego przez UFG?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Często w sprawach o odszkodowanie pada pytanie czy można czy można wnieść o umorzenie regresu dochodzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Odpowiadając na to pytanie wskazać należy, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę z tytułu nałożonej kary w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo […]

  Czytaj więcej

 • Czy można otrzymać zadośćuczynienie za dysfunkcję seksualną?

  Bartosz Kowalak

  6 sierpnia 2021

  Nie ulega wątpliwości, że seksualność człowieka stanowi bardzo ważny i nieodłączny element jego funkcjonowania. Zarówno dla mężczyzny jak i dla kobiety pogorszenie jakości życia seksualnego jest istotną, a nawet bardzo istotną krzywdą. Dość niedawno, bo w 2018 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał  w dniu 23 lutego 2018 r. wyrok (sygn. akt XVIII C 508/15) […]

  Czytaj więcej