Odszkodowania

 • Czy do urazu typu Whiplash może dojść przy niskiej prędkości?

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Dla wielu specjalistów zastanawiający jest fakt, że częstość zgłaszania objawów urazu smagnięci biczem, inaczej WAD lub Whiplash zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości kolizyjnej. Odnosząc się do statystyk, w wielu przypadkach objawy WAD -urazu biczowego kręgosłupa, zgłaszane są z reguły przy bardzo małych prędkościach, przy których doszło do kolizji pojazdów. W przedziale „średnich” prędkości zderzeniowych, spada liczba […]

  Czytaj więcej

 • Czy uraz biczowy kręgosłupa powstaje tylko w wyniku wypadku samochodowego?

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Niewątpliwie uraz smagnięcia biczem powstaje najczęściej wskutek kolizji samochodowej. Pojawia się jednak pytanie czy uraz ten zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla ofiar wypadków samochodowych. Oczywiście nie. Whiplash, inaczej dystorsja odcinka szyjnego kręgosłupa to uraz odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowany nagłym odgięciem głowy ku tyłowi, a następnie jej gwałtownym zgięciem do przodu. Głowa niejako zapomina o […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy płacimy za skutki wypadku, mimo iż mamy wykupione OC? -czyli słów kilka o regresie nietypowym.

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Jedną z mniej znanych, a jednocześnie bardziej dotkliwych konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu, jest tzw. regres nietypowy, czyli instytucja prawa ubezpieczeń pozwalająca towarzystwu ubezpieczeniowemu na zwrócenie się do sprawcy wypadku – a jednocześnie swojemu klientowi, o zwrot wypłaconego z jego polisy OC odszkodowania, zadośćuczynienia. Obrazowo jego definicję można przestawić to w następujący sposób. Kierowca pojazdu […]

  Czytaj więcej

 • Czy złe ustawienie zagłówków to powód do odmowy wypłaty odszkodowania za uraz smagnięcia biczem?

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Czy możliwe jest aby Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na złe ustawienie zagłówków? Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Nie da się ukryć, że pytanie to ma charakter dość kontrowersyjny. W każdym razie jeżeli tylko na tej przesłance zakład ubezpieczeń oparłby swoją odmowę wypłaty odszkodowania, to w sposób oczywisty uznać należy, iż jest […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy mamy do czynienia z przyczyną zewnętrzną przy wypadku przy pracy?

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Niniejszy artykuł jest kolejnym artykułem wyjaśniającym, jakie przesłanki muszą zajść aby stwierdzić, iż mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Poza nagłością oraz skutkiemw postaci śmierci lub urazu, aby można było mówić o wypadku przy pracy konieczne jest zajście także przyczyny zewnętrznej. Czym jest przyczyna zewnętrzna? Przede wszystkim jak łatwo się domyślić można, przyczyna zewnętrzna, […]

  Czytaj więcej

 • Jak określić roszczenia następców prawnych powoda w przypadku jego śmierci w sprawie o zadośćuczynienie ?

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Roszczenie o zadośćuczynienie ma ścisły osobisty charakter i jako takie nie podlega ono dziedziczeniu. Tym samym w chwili śmierci uprawnionego wygasa poza jednym wyjątkiem. Zgodnie bowiem z art. 445 § 3 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. W takiej sytuacji najczęściej […]

  Czytaj więcej

 • Jakie kryteria brane są pod uwagę przez Sąd przy ocenie należnego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej?

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Bez wątpienia roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby ukonstytuowało sięw polskim porządku prawnym i nie budzi już większych  kontrowersji na gruncie doktryny. Na dobrą sprawę adwokaci, radcowie prawni, a w  ślad za nimi  i sądy są zgodni,  iż osobie poszkodowanej, której najbliższy zginał w wyniku wypadku należy się odpowiednie zadośćuczynienie. Na gruncie judykatury wskazuje […]

  Czytaj więcej

 • Dowód z oględzin miejsca zdarzenia w procesie o odszkodowanie – czyli niedoceniany, a przydatny środek dowodowy.

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Nie ulega wątpliwości, iż najpowszechniejszą przyczyną powstawania urazów i uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych w obecnych czasach  są wypadki samochodowe. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż w większości przypadków zanim nawet poszkodowany zacznie starać się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie, już  wiadomo kto jest sprawcą wypadku. Tym samym pełnomocnik, który w imieniu Klienta kieruje sprawę do […]

  Czytaj więcej

 • Majątek wspólny małżonków a odszkodowanie z tytułu wypadku

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego przez dwoje ludzi, nierzadko wiąże sięz koniecznością uregulowania przez nich również swoich spraw majątkowych. Zawierając związek małżeński czy to przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego czy w drodze ślubu  konkordatowego, małżonkowie mogą zdecydować czy chcą, aby obowiązywał pomiędzy nimi ustrój wspólności majątkowej, uregulowany w  art. 31 § 1 Kodeksu Rodzinno […]

  Czytaj więcej

 • Czy poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych wyłudzają od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienie z tytułu powstałego urazu biczowego odcinka szyjnego kręgosłupa ?

  Bartosz Kowalak

  27 marca 2022

  Często prowadząc sprawy osób poszkodowanych w wyniku wypadku samochodowego na skutek którego doznały urazu smagnięcia biczem, czyli inaczej urazu typu Whiplash, spotykam się z ich stwierdzeniem ,po zapoznaniu się  przez nie z decyzją zakładu ubezpieczeń, na podstawie której  przyznano odszkodowanie w rażąco niskiej wysokości lub też w ogóle odmówiono odszkodowania, iż w ocenie ubezpieczyciela uznano […]

  Czytaj więcej