Odszkodowania

 • “Nie wolno dowolnie zaniżać odszkodowania” Rzeczpospolita 2009-05-12 r.

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Niniejszy artykuł dotyczy prowadzonego przez Kancelarię procesu przeciwko TUiR Warta S.A. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie za niedozwolone stosowanego w ogólnych warunkach ubezpieczeń Autocasco postanowienia umownego. SOKiK wyrokiem w sprawie oznaczonej sygn. akt: sygn. XVII Amc 48/08 zaskarżoną przez Kancelarie klauzulę uznał za niedozwoloną. Artykuł można znaleźć pod linkiem: http://www.rp.pl/artykul/4,303843_Nie_wolno_dowolnie_zanizac_odszkodowania.html

  Czytaj więcej

 • Szkoda spowodowana przez przyczepę! Z czyjego OC należy się odszkodowanie

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Szkoda spowodowana przez przyczepę. Ostatnio zgłosił się do mnie trochę rozżalony stały klient prowadzący wypożyczalnie samochodów osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.Klient wypożyczył auto zastępcze poszkodowanej, której pojazd został uszkodzony przez przyczepkę, która odłączyła się od innego pojazdu. Poszkodowana zgodnie z pouczeniem udzielonym jej przez Policjanta wypisującego notatkę urzędową z miejsca zdarzenia sprawę zgłosiła w PZU, […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy możesz naprawić auto, jeśli zakład ubezpieczeń stwierdza szkodę całkowitą?

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  W praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych wykształciły się dwie metody ustalania wysokości odszkodowania. Pierwsza z nich polega na miarkowaniu sumy pieniężnej odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu. Zaistniałą szkodę określa się wówczas jako częściową. Druga metoda, zwana dyferencyjną, polega na obliczeniu różnicy pomiędzy wartością auta sprzed szkody, a wartością wraku. Różnica ta określa wprost wysokość odszkodowania wypłacanego w […]

  Czytaj więcej

 • Zostawiłeś kluczyki nie zawsze tracisz szansę na odszkodowanie.

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Jedną z najczęstszych przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu z jaką spotykam się w mojej praktyce radcy prawnego jest sytuacja związana z pozostawieniem w chwili kradzieży auta kluczyków lub dokumentów pojazdu w jego wnętrzu. W zasadzie każde OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) każdego ubezpieczyciela zawierają klauzulę, która pozwala na odmowę wypłaty odszkodowania w sytuacji, w […]

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za błędną diagnozę lekarską

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Dzisiejsze wydanie dziennika Rzeczypospolitej informuje o bardzo ciekawym wyroku dotyczącym zadośćuczynienia za błąd lekarski– będący błędną diagnozą. Sąd Apelacyjny w Olsztynie utrzymał wyrok Sądu Okręgowego, który zasądził po 150 tysięcy zł zadośćuczynienia na rzecz dwójki dzieci, których matka zmarła na złośliwy nowotwór skóry, źle zdiagnozowany w badaniach przeprowadzonych w olsztyńskim szpitalu. W szpitalu w Olsztynie […]

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – biegły psychiatra nie zawsze potrzebny.

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Od czasu wprowadzenia kilka lat temu do polskiego Kodeksu cywilnego możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej praktycznie większość tego typu roszczeń poddawana jest pod rozstrzygnięcie sądu. Ubezpieczyciele i to patrząc z praktyki Kancelarii, chyba wszyscy obecni na rynku, przyjmują linię obrony, przed składanymi w imieniu poszkodowanych roszczeniami, polegającą na zgłaszaniu wniosku o przeprowadzenie dowodu […]

  Czytaj więcej

 • Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak trwałych następstw na zdrowiu osoby poszkodowanej.

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Nie każdy wypadek samochodowy, upadek na chodniku, czy inne nieszczęśliwe zdarzenie powoduje trwałe i nieodwracalne skutki na zdrowiu osoby poszkodowanej. Mimo tego wypadek łączy się dla poszkodowanego z istotnymi konsekwencjami, koniecznością leczenia, rehabilitacji, czy po prostu dojścia do siebie przez kilkanaście, dni, kilka tygodni. W sytuacji zatem, gdy ofiara wypadku nie ma żadnych złamań, nie […]

  Czytaj więcej

 • Wypadek w szkole- jakie odszkodowanie?

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  W szkole, podobnie jak w różnych innych miejscach, dzieci są narażone na szereg niebezpieczeństw. Różnica polega jednak na tym, że w szkole opiekę nad nimi sprawują nauczyciele i opiekunowie, a nie rodzice. Warto zatem wiedzieć jakie są prawa rodziców/dziecka w przypadku nieszczęścia i na co można liczyć ze strony szkoły. O tym, jakie sytuacje można […]

  Czytaj więcej