Karta nauczyciela

Strona główna Porady prawne Karta nauczyciela
 • O nauce zdalnej w czasach koronawirusa słów kilka…

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  O nauce zdalnej słów kilka…   25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które wprowadziło obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od tego momentu każda szkoła ma obowiązek wprowadzić naukę zdalną i przystąpić do kontynuacji realizacji podstawy programowej. Nauczyciele zyskali także prawo do wystawiania ocen uczniom […]

  Czytaj więcej

 • Gazeta wyborcza na temat Zdalnego nauczania VS. Mec. Joanna Jedrzejewska

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Błyskawiczne zmiany, które zachodzą w naszym kraju w związku z pandemia koronawirusa spowodowały zmianę formy prowadzenia nauczania w szkołach. Na szybko zostało wprowadzone nauczanie zdalne, które jak to w sytuacjach pospiesznego działania ( choć w tym wypadku raczej nie było innego wyjścia) budzi spore kontrowersje. Te kontrowersje probowała rozwiać Gazeta wyborcza przy udziale Mecenas Joanny […]

  Czytaj więcej

 • Czy rodzic może reprezentować dziecko w postępowaniu karnym przeciwko drugiemu rodzicowi?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Z takim pytaniem spotkaliśmy się ostatnio podczas prowadzenia jednej z naszych spraw. Niestety, jakkolwiek może wydawać się to niesprawiedliwe – jeden z rodziców nie może działać na rzecz swojego dziecka w postępowaniu karnym jeśli osobą oskarżoną lub podejrzaną jest drugi z nich. W takich sytuacjach zgodnie z art. 99 KRiO wyznaczany jest kurator, który reprezentuje […]

  Czytaj więcej

 • Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Nie od dziś wiadomo, że dzieci często nawet nieświadomie stają się sprawcami szkody. Poprzez nieosiągnięcie przez nich odpowiedniego wieku, nie mają one zdolności do czynności prawnych przez co, co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadku powstałe na skutek ich działania czy zaniechania. W związku z tym, pojawiają się pytania ze strony rodziców lub […]

  Czytaj więcej

 • Umieszczenie nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  W ostatnim czasie zwróciła się do nas z pytaniem klientka, której córka w ostatnich latach była pod nadzorem kuratora, a aktualnie w Sądzie Rodzinnym toczy się postępowanie w przedmiocie skierowania jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Co w takiej sytuacji może zrobić rodzic? Przede wszystkim należy pamiętać, że dziecka nie zabiorą do ośrodka dopóki nie zapadnie […]

  Czytaj więcej

 • Czy nauczyciel powinien mieć ubezpieczenie OC?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Ubezpieczenie OC kojarzy nam się wszystkim głównie z corocznym obowiązkiem wykupienia polisy komunikacyjnej dla naszych pojazdów. Jednak coraz więcej grup zawodowych decyduje się w ten sposób zabezpieczyć swoją aktywność zawodową. Czy w przypadku nauczycieli zachodzi taka konieczność? Z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej sytuacja wygląda tak, że jeśli w trakcie całej naszej aktywności (zawodowej czy życiowej) chociaż […]

  Czytaj więcej

 • Uderzenie ucznia w twarz- co za to grozi?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Moich Klientów często interesują krótkie odpowiedzi na konkretne pytania np. jaka kara grozi im za uderzenie ucznia w twarz. Doświadczenia z podobnych spraw są bardzo pomocne w udzielaniu odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Tutaj jednak trzeba zrobić dość duże zastrzeżenie, bowiem ocena konkretnego czynu zależy od wielu czynników, dodatkowych okoliczności, które będą się różniły w […]

  Czytaj więcej

 • Faktura wystawiona na organ prowadzący- kwestionowana w rozliczeniu dotacji

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Urzędnicy rozliczający dotacje oświatowe przyznawane przedszkolom często powodują powstanie problemów prawnych, co do istnienia których nie można było mieć pojęcia. Z dość ciekawym problemem zwrócił się do Kancelarii Klient prowadzący przedszkole, co do którego w trakcie kontroli zasugerowano, iż faktury na koszty prowadzonej działalności przedszkolnej rozliczane są nieprawidłowo. Organ kontrolny uznał bowiem, iż skoro faktura […]

  Czytaj więcej

 • Co wolno powiedzieć nauczycielowi w stosunku do ucznia?

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Podobno w Chinach najbardziej szanowanym zawodem spośród wszystkich profesji jest zawód nauczyciela. Niestety prestiż tego zawodu w Polsce ulega stałej deprecjacji i to co jeszcze kilkanaście lat temu w stosunkach rodzic- nauczyciel, dziecko-nauczyciel  staje się normą. W konsekwencji nauczyciel nie tylko nie może korzystać z przysługującego mu z racji wykonywanej, ważnej pracy, prestiżu- ale często […]

  Czytaj więcej

 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela  

  Bartosz Kowalak

  31 marca 2020

  Przepisy prawa nakładają na nauczycieli szereg obowiązków, których realizacja jest zabezpieczona m.in. poprzez system sankcji i różnych środków prawnych. Jeśli zatem pracujesz jako nauczyciel warto wiedzieć z jakimi konsekwencjami możesz mieć do czynienia w swoim życiu zawodowym. Na początek należy zaznaczyć, że odpowiedzialność prawna powstaje, gdy spełnione są łącznie trzy warunki. Po pierwsze musi istnieć […]

  Czytaj więcej