Blog

 • Upadłość konsumencka – szansa dla zadłużonych

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Dnia 31 grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy umożliwiające ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowa regulacja prawna zwana potocznie „upadłością konsumencką” jest adresowana przede wszystkim do osób, których majątek i uzyskiwane dochody nie pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań czy też osób, które wpadły w spiralę długów. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy […]

  Czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – biegły psychiatra nie zawsze potrzebny.

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Od czasu wprowadzenia kilka lat temu do polskiego Kodeksu cywilnego możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej praktycznie większość tego typu roszczeń poddawana jest pod rozstrzygnięcie sądu. Ubezpieczyciele i to patrząc z praktyki Kancelarii, chyba wszyscy obecni na rynku, przyjmują linię obrony, przed składanymi w imieniu poszkodowanych roszczeniami, polegającą na zgłaszaniu wniosku o przeprowadzenie dowodu […]

  Czytaj więcej

 • Kredyt za darmo?

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na bank szereg obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących treści umowy o kredyt zawieranej z konsumentem. Warto wiedzieć, że naruszenie niektórych z nich uprawnia konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów należnych bankowi. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. […]

  Czytaj więcej

 • O Zmianie warunków umowy o pracę

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Zmiana warunków umowy o pracę Zmiana warunków umowy o pracę możne nastąpić bądź w drodze porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą bądź w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy czyli tzw. wypowiedzenia zmieniającego. W pierwszym przypadku pracownik musi wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy o pracę, w przeciwnym razie porozumienie nie zostanie zawarte a stosunek […]

  Czytaj więcej

 • Do notariusza po nakaz zapłaty?

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Każdy kto miał do czynienia z sądami wie jedno – postępowanie sądowe trwa. Nawet uzyskanie nakazu zapłaty, a więc dokumentu wydawanego po niejako jedynie wstępnym zapoznaniu się ze sprawą może potrwać kilka miesięcy. Co oczywiste w tym czasie dłużnik może upaść, wyjechać za granice, czy jego majątek może zostać spieniężony przez komorników innych wierzycieli. Dlatego […]

  Czytaj więcej

 • Nagrywane rozmowy jako dowód w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Jednym z dowodów, które broniący się nauczyciel może chcieć przedstawić w postępowaniu dyscyplinarnym są nagrania rozmów np. z uczniami czy z kolegami z pracy. Pytanie brzmi tylko czy takie nagrania można wykorzystać w sprawie. Odpowiedź na nie jest niestety jednoznaczna,  brakuje bowiem w tym zakresie odpowiedniej i precyzyjnej regulacji prawnej. Zasadniczo dowodzić można wszystkiego, co […]

  Czytaj więcej

 • Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak trwałych następstw na zdrowiu osoby poszkodowanej.

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  Nie każdy wypadek samochodowy, upadek na chodniku, czy inne nieszczęśliwe zdarzenie powoduje trwałe i nieodwracalne skutki na zdrowiu osoby poszkodowanej. Mimo tego wypadek łączy się dla poszkodowanego z istotnymi konsekwencjami, koniecznością leczenia, rehabilitacji, czy po prostu dojścia do siebie przez kilkanaście, dni, kilka tygodni. W sytuacji zatem, gdy ofiara wypadku nie ma żadnych złamań, nie […]

  Czytaj więcej

 • Wypadek w szkole- jakie odszkodowanie?

  Bartosz Kowalak

  2 lipca 2016

  W szkole, podobnie jak w różnych innych miejscach, dzieci są narażone na szereg niebezpieczeństw. Różnica polega jednak na tym, że w szkole opiekę nad nimi sprawują nauczyciele i opiekunowie, a nie rodzice. Warto zatem wiedzieć jakie są prawa rodziców/dziecka w przypadku nieszczęścia i na co można liczyć ze strony szkoły. O tym, jakie sytuacje można […]

  Czytaj więcej