Blog

 • Zarysowany kask motocyklowy- czy można w ramach odszkodowania żądać ceny nowego?

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Sprawcami kolizji drogowych są nie tylko kierowcy pojazdów, lecz również motocykliści. Statystyki pokazują, że kierowcy motorów byli w 2018 r. sprawcami 44 potrąceń pieszych. Jednakże nierzadko zdarza się, że to właśnie oni są również ofiarami innych uczestników ruchu, w tym przede wszystkim kierowców samochodów. Nie da się ukryć, iż ubezpieczyciele zawsze starają się wypłacać jak […]

  Czytaj więcej

 • Czy do urazu typu Whiplash może dojść przy niskiej prędkości?

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Dla wielu specjalistów zastanawiający jest fakt, że częstość zgłaszania objawów urazu smagnięci biczem, inaczej WAD lub Whiplash zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości kolizyjnej. Odnosząc się do statystyk, w wielu przypadkach objawy WAD -urazu biczowego kręgosłupa, zgłaszane są z reguły przy bardzo małych prędkościach, przy których doszło do kolizji pojazdów. W przedziale „średnich” prędkości zderzeniowych, spada liczba […]

  Czytaj więcej

 • Czy uraz biczowy kręgosłupa powstaje tylko w wyniku wypadku samochodowego?

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Niewątpliwie uraz smagnięcia biczem powstaje najczęściej wskutek kolizji samochodowej. Pojawia się jednak pytanie czy uraz ten zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla ofiar wypadków samochodowych. Oczywiście nie. Whiplash, inaczej dystorsja odcinka szyjnego kręgosłupa to uraz odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowany nagłym odgięciem głowy ku tyłowi, a następnie jej gwałtownym zgięciem do przodu. Głowa niejako zapomina o […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy płacimy za skutki wypadku, mimo iż mamy wykupione OC? -czyli słów kilka o regresie nietypowym.

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Jedną z mniej znanych, a jednocześnie bardziej dotkliwych konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu, jest tzw. regres nietypowy, czyli instytucja prawa ubezpieczeń pozwalająca towarzystwu ubezpieczeniowemu na zwrócenie się do sprawcy wypadku – a jednocześnie swojemu klientowi, o zwrot wypłaconego z jego polisy OC odszkodowania, zadośćuczynienia. Obrazowo jego definicję można przestawić to w następujący sposób. Kierowca pojazdu […]

  Czytaj więcej

 • Czy złe ustawienie zagłówków to powód do odmowy wypłaty odszkodowania za uraz smagnięcia biczem?

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Czy możliwe jest aby Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na złe ustawienie zagłówków? Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Nie da się ukryć, że pytanie to ma charakter dość kontrowersyjny. W każdym razie jeżeli tylko na tej przesłance zakład ubezpieczeń oparłby swoją odmowę wypłaty odszkodowania, to w sposób oczywisty uznać należy, iż jest […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy mamy do czynienia z przyczyną zewnętrzną przy wypadku przy pracy?

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Niniejszy artykuł jest kolejnym artykułem wyjaśniającym, jakie przesłanki muszą zajść aby stwierdzić, iż mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Poza nagłością oraz skutkiemw postaci śmierci lub urazu, aby można było mówić o wypadku przy pracy konieczne jest zajście także przyczyny zewnętrznej. Czym jest przyczyna zewnętrzna? Przede wszystkim jak łatwo się domyślić można, przyczyna zewnętrzna, […]

  Czytaj więcej

 • Jak określić roszczenia następców prawnych powoda w przypadku jego śmierci w sprawie o zadośćuczynienie ?

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Roszczenie o zadośćuczynienie ma ścisły osobisty charakter i jako takie nie podlega ono dziedziczeniu. Tym samym w chwili śmierci uprawnionego wygasa poza jednym wyjątkiem. Zgodnie bowiem z art. 445 § 3 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. W takiej sytuacji najczęściej […]

  Czytaj więcej

 • Jakie kryteria brane są pod uwagę przez Sąd przy ocenie należnego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej?

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Bez wątpienia roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby ukonstytuowało sięw polskim porządku prawnym i nie budzi już większych  kontrowersji na gruncie doktryny. Na dobrą sprawę adwokaci, radcowie prawni, a w  ślad za nimi  i sądy są zgodni,  iż osobie poszkodowanej, której najbliższy zginał w wyniku wypadku należy się odpowiednie zadośćuczynienie. Na gruncie judykatury wskazuje […]

  Czytaj więcej

 • Dowód z oględzin miejsca zdarzenia w procesie o odszkodowanie – czyli niedoceniany, a przydatny środek dowodowy.

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Nie ulega wątpliwości, iż najpowszechniejszą przyczyną powstawania urazów i uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych w obecnych czasach  są wypadki samochodowe. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż w większości przypadków zanim nawet poszkodowany zacznie starać się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie, już  wiadomo kto jest sprawcą wypadku. Tym samym pełnomocnik, który w imieniu Klienta kieruje sprawę do […]

  Czytaj więcej

 • Majątek wspólny małżonków a odszkodowanie z tytułu wypadku

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2022

  Podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego przez dwoje ludzi, nierzadko wiąże sięz koniecznością uregulowania przez nich również swoich spraw majątkowych. Zawierając związek małżeński czy to przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego czy w drodze ślubu  konkordatowego, małżonkowie mogą zdecydować czy chcą, aby obowiązywał pomiędzy nimi ustrój wspólności majątkowej, uregulowany w  art. 31 § 1 Kodeksu Rodzinno […]

  Czytaj więcej