alimenty

  • Dziecko z kolejnym partnerem nie gwarantuje prawa do alimentów z tytułu niedostaku

    Bartosz Kowalak

    14 lipca 2016

    Dziecko z kolejnym partnerem nie gwarantuje prawa do alimentów z tytułu niedostaku O ciekawym wyroku Sądu wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z 13 maja 2014 r. (sygn. akt IV RC 494/13) doniósł niedawno jeden z dzienników. Sprawa dotyczy alimentów płaconych przez męża po rozwodzie na rzecz swojej byłej żony. Na wstępie może warto przypomnieć jak…

    Czytaj więcej