Aktualność

 • “Nie wolno dowolnie zaniżać odszkodowania” Rzeczpospolita 2009-05-12 r.

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  “Nie wolno dowolnie zaniżać odszkodowania” Rzeczpospolita 2009-05-12 r.

  Niniejszy artykuł dotyczy prowadzonego przez Kancelarię procesu przeciwko TUiR Warta S.A. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie za niedozwolone stosowanego w ogólnych warunkach ubezpieczeń Autocasco postanowienia umownego. SOKiK wyrokiem w sprawie oznaczonej sygn. akt: sygn. XVII Amc 48/08 zaskarżoną przez Kancelarie klauzulę uznał za niedozwoloną. Artykuł można znaleźć pod linkiem: http://www.rp.pl/artykul/4,303843_Nie_wolno_dowolnie_zanizac_odszkodowania.html

  Czytaj więcej

 • “Poszkodowani kierowcy są dyskryminowani” www.szkoleniakierowców.pl zamieszczono: 2009-05-12

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  “Poszkodowani kierowcy są dyskryminowani” www.szkoleniakierowców.pl zamieszczono: 2009-05-12

  Artykuł ten dotyczy prowadzonego przez Kancelarię procesu przeciwko TU Link 4 S.A. o uznanie za niedozwolone stosowanego w ogólnych warunkach ubezpieczeń Autocasco postanowienia umownego. Zaskarżone postanowienie zostało uznane za niedozwoloną klauzulę abuzywną, której stosowania zakazano wpisując je do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rejestru klauzul niedozwolonych. Artykuł można znaleźć pod linkiem: http://szkoleniakierowcow.com/articles/item/238/

  Czytaj więcej