Aktualność

 • Międzynarodowe Seminarium “Bruksela I”

  Bartosz Kowalak

  12 lipca 2016

  Międzynarodowe Seminarium “Bruksela I”

  Aplikantka Joanna Jędrzejewska współorganizowała Międzynarodowe Seminarium “Bruksela I – stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych” – w dniach 7-9 października 2011

  Czytaj więcej

 • Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich

  Bartosz Kowalak

  12 lipca 2016

  Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich

  W dniu 4 czerwca 2011 r. Kancelaria udzielała porad w ramach Dnia Bezpłatnych porad Adwokackich.

  Czytaj więcej

 • Tydzień Bezpłatnych Porad Prawnych “Niebieski Parasol”

  Bartosz Kowalak

  12 lipca 2016

  Tydzień Bezpłatnych Porad Prawnych “Niebieski Parasol”

  Aplikantka Joanna Jędrzejewska wzięła udział w akcji Tydzień Bezpłatnych Porad Prawnych “Niebieski Parasol” przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu – 9-13 maja 2011.

  Czytaj więcej

 • Warsztaty dla studentów Uniwestytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  Bartosz Kowalak

  12 lipca 2016

  adw. Maciej Kacprzak poprowadził warsztaty dla studentów z Koła Naukowego Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na temat niedozwolonych klauzul umownych w umowach konsumenckich.

  Czytaj więcej

 • “Za górami, za dziurami”, Dziennik METRO, styczeń 2011

  Bartosz Kowalak

  12 lipca 2016

  “Za górami, za dziurami”, Dziennik METRO, styczeń 2011

  mec. Bartosz Kowalak udzielił porady redaktorom dziennika “Metro” na temat możliwości dochodzenia przez kierowców odszkodowań z tułu szkód poniesionych w wyniku uszkodzenia auta poprzez najechanie na dziurę w jezdni.

  Czytaj więcej

 • Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 2122 i 2123 w dniu 2011-01-04

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 2122 i 2123 w dniu 2011-01-04

  W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 04.01.11 r. Prezes UOKiK wpisał 2 stosowane przez firmę kurierską SPEDEXPRESS klauzule o następującej treści: “Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do odpowiedzialności za zgubienie, ubytek lub uszkodzenie, przy czym odszkodowanie jest równoważne kwocie ubezpieczenia uwidocznionej na dowodzie nadania. Jeżeli przesyłka jest […]

  Czytaj więcej

 • Publikacja “Etyka a Ewolucja Metaetyczny Kontekst Etyki Ewolucyjnej” Wydawnictwo Poznańskie 2010 r.

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Publikacja “Etyka a Ewolucja Metaetyczny Kontekst Etyki Ewolucyjnej” Wydawnictwo Poznańskie 2010 r.

  Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się publikacja doktoratu prawnika Kancelarii Mariusza Weissa “Etyka a Ewolucja Metaetyczny Kontekst Etyki Ewolucyjnej”. Serdecznie Gratulujemy!

  Czytaj więcej

 • “Sąd: Jechał do klienta, więc pracował” Gazeta Wyborcza listopad 2010

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  “Sąd: Jechał do klienta, więc pracował” Gazeta Wyborcza listopad 2010

  Artykuł ten dotyczy prowadzonego przez Kancelarię procesu przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o rentę rodzinną wypadkową. Wyrok Sądu Najwyższego w tej precedensowej sprawie podzielił argumenty Kancelarii, iż osoba prowadząca działaność gospodarczą, która uległa wypadkowi w drodze do klienta w tym czasie wykonywała działanośc zarobkową, a co za tym idzie ZUS obowiązany jest do wypłaty […]

  Czytaj więcej

 • Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 2062, 2063, 2064 i 2065 w dniu 2010-10-29

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 2062, 2063, 2064 i 2065 w dniu 2010-10-29

  W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez pracowników Kancelarii przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 29.10.10 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych 4 stosowane przez firme kurierską Riders Express klauzule o następującej treści: “Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub […]

  Czytaj więcej

 • Wpis do Rejestru UOKiK pod numerem 1854 w dniu 2010-02-25

  Bartosz Kowalak

  5 lipca 2016

  Wpis do Rejestru UOKiK pod numerem 1854 w dniu 2010-02-25

  W konsekwencji wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 25.02.10 r. Prezes UOKiK wpisał stosowaną przez Biuro Podróży Kantipur Jarosław Durbas w Wieliczce klauzule umowną w treści: “Zmiana ceny imprezy nie może nastąpić później niż 20 dni kalendarzowych od daty planowanej imprezy.” do Rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr ten można […]

  Czytaj więcej