Bartosz Kowalak

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

 • Dowód z opinii biegłego sądowego w toku sprawy o zapłatę zadośćuczynienia za skutki urazu kręgosłupa szyjnego typu smagnięcie biczem.

  Bartosz Kowalak

  26 maja 2021

  Dowód z opinii biegłego sądowego w toku sprawy o zapłatę zadośćuczynienia za skutki urazu kręgosłupa szyjnego typu smagnięcie biczem.

  Obok przesłuchania osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, która doznała uszczerbku na zdrowiu o charakterze urazu biczowego, zwanego też dystorsją kręgosłupa szyjnego czy też WAD i przesłuchania świadków, którzy obserwowali proces leczenia poszkodowanego czy jego zachowanie w toku rekonwalescencji, zasadniczym tak naprawdę  dowodem w toku postępowania o zapłatę odszkodowania jest dowód z opinii biegłych lekarzy. W […]

  Czytaj więcej

 • Czy sprawca wypadku obowiązany do zapłaty zadośćuczynienia lub nawiązki w postępowaniu karnym może żądać jej zwrotu od zakładu ubezpieczeń?

  Bartosz Kowalak

  6 maja 2021

  Konsekwencją kolizji drogowej poza zniszczeniem uczestniczących w tym zdarzeniu pojazdów, jest nierzadko również przyczynienie się sprawcy do zranienia, a nawet śmierci osób biorących w niej udział. To powoduje, iż  poza odpowiedzialnością o charakterze cywilnym kierowca może ponieść także odpowiedzialność  karną. Jednym z zasadniczych elementów wyroku są orzekane środki karne w postaci zadośćuczynienia lub nawiązki płaconej […]

  Czytaj więcej

 • Znaczenie protokołu powypadkowego dla sprawy o odszkodowanie

  Bartosz Kowalak

  6 kwietnia 2021

  Sporządzanie protokołu powypadkowego ma bardzo istotne znaczenie, gdy chcemy ubiegać się  o odszkodowanie w związku z wypadkiem w pracy. Jeśli nie będziemy go posiadali, wówczas nie będzie można ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ubezpieczyciela pracodawcy. Co jednak w sytuacji w  której zdarzenie będące przyczyną śmierci pracownika jest jednocześnie zdarzeniem będącym […]

  Czytaj więcej

 • Co w przypadku wypadku przy pracy na czarno?

  Bartosz Kowalak

  29 marca 2021

  Nie da się zaprzeczyć, że praca na czarno jest dosyć powszechna w Polsce. Statystycznie wskazuje się, że na chwilę obecną zatrudnionych nielegalnie jest nawet 26 % osób. Niemniej jednak, niezależnie od tego czy jesteśmy zatrudnieni legalnie czy nie, wypadek przy pracy może przydarzyć się każdemu. Pojawia się jednak pytanie, jak to ma się pod względem […]

  Czytaj więcej

 • Jak wygląda teza o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sprawie o odszkodowanie za smagnięcie biczem – na przykładzie rzeczywistej sprawy.

  Bartosz Kowalak

  22 marca 2021

  Często osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, które chcą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu, zastanawiają się jak wygląda cała procedura od momentu wypadku do momentu prawomocnego zasądzenia wyrokiem zadośćuczynienia. W tym miejscu chciałbym pokazać jak wygląda typowa teza, którą sąd formułuje wysyłając akta do biegłego celem przeprowadzenia opinii. POSTANOWIENIE Dnia 6 grudnia 2017r. Sąd […]

  Czytaj więcej

 • Czy można wnieść o umorzenie regresu dochodzonego przez UFG?

  Bartosz Kowalak

  6 marca 2021

  Często w sprawach o odszkodowanie pada pytanie czy można czy można wnieść o umorzenie regresu dochodzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Odpowiadając na to pytanie wskazać należy, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę z tytułu nałożonej kary w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo […]

  Czytaj więcej

 • Czy można otrzymać zadośćuczynienie za dysfunkcję seksualną?

  Bartosz Kowalak

  6 lutego 2021

  Nie ulega wątpliwości, że seksualność człowieka stanowi bardzo ważny i nieodłączny element jego funkcjonowania. Zarówno dla mężczyzny jak i dla kobiety pogorszenie jakości życia seksualnego jest istotną, a nawet bardzo istotną krzywdą. Dość niedawno, bo w 2018 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał  w dniu 23 lutego 2018 r. wyrok (sygn. akt XVIII C 508/15) […]

  Czytaj więcej

 • W jakie wysokości przysługuje zadośćuczynienie za publikację nagich zdjęć?

  Bartosz Kowalak

  6 lutego 2021

  W dobie wszechogarniającego Internetu naruszenie prawa do prywatności jest bardzo częstym problem. Facebook, Instagram, Twitter i innych portale społecznościowe – to w nich dochodzi do przesunięcia granic prywatności, a bardzo osobiste publikacje stają się właściwie normą. Pojawia się jednak pytanie co robić, gdy ktoś bez naszej zgody opublikuje w siecilub w gazecie intymne zdjęcia, które […]

  Czytaj więcej

 • Czy mamy szansę na odszkodowanie w przypadku zderzenia ze zwierzyną leśną?

  Bartosz Kowalak

  6 stycznia 2021

  Jedną z najczęstszych przyczyn kolizji komunikacyjnych w Polsce, podczas których nierzadko także giną ludzie, są zderzenia z dziko żyjącą zwierzyną.  Pytaniem jakie często pada z ust klientów naszej Kancelarii w Poznaniu brzmi  „Czy ktoś nam zapłaci za rozbity samochód, czy doznany wskutek takiego wypadku uszczerbek na zdrowiu?” Niestety przyglądając się tego typu zdarzeniom można jednoznacznie […]

  Czytaj więcej

 • Odszkodowanie – koszt transportu pojazdu po naprawie a przed badaniem technicznym pokolizyjnym

  Bartosz Kowalak

  29 grudnia 2020

  Zasadniczo przeprowadzenie przeglądu technicznego pojazdu wymagane jest co roku. Może jednak zdarzyć się, że konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej kontroli. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku kolizji. Przepisy prawa w przypadku większej naprawy usterki samochodu powstałej wskutek wypadku wymagają przeprowadzenia badania technicznego pokolizyjnego. To oznacza z kolei, że do czasu przeprowadzenia przeglądu pojazdu, celem dopuszczenia […]

  Czytaj więcej